De regeling ‘Excelleren in Brabant’ biedt de mogelijkheid de helft van de kosten vergoed te krijgen voor vakopleidingen, cursussen of ontwikkelingstrajecten.

Vrijwel alle opleidingen die het ondernemerschap versterken zijn subsidiabel: van een opleiding logistiek manager tot een cursus veilig werken, van een training timemanagement tot een cursus werktuigbouwkunde. Alleen wettelijk, of anderszins, verplichte opleidingen zijn uitgesloten.

Een paar belangrijke regels:

  • Het maximumbedrag is 1.500 euro per werknemer;
  • Per bedrijf kunnen voor maximaal 5 deelnemers de kosten worden vergoed;
  • De regeling geldt voor bedrijven met minder dan 250 werknemers; jaaromzet en balanstotaal mogen niet groter zijn dan respectievelijk 50 miljoen en 43 miljoen euro;
  • Ook voor opleidingen die nu al lopen of binnenkort van start gaan, kunt u subsidie aanvragen als de opleidingen tenminste doorlopen tot na moment van subsidietoekenning;
  • De cursus moet in 2015 worden afgerond;
  • Het aanbod is van kracht zolang de beschikbare middelen toereikend zijn: op=op! Behandeling van de aanvragen gaat in volgorde van binnenkomst.

Excelleren in Brabant is een initiatief van MKB Nederland/MKB Brabant, de BZW en ZLTO en is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De regeling loopt tot 31 december 2015.

Op de website www.excellereninbrabant.nu/faq vindt u meer informatie over de voorwaarden en de wijze waarop u een aanvraag kunt indienen.
Hebt u vragen over het indienen van de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Raisa van Winden, 06 10 97 09 10, RWinden@cinop.nl.


Laatste berichten

0 comments

 
Bericht achterlaten