vrijdag, 30 september 2022

U kunt dit jaar nog subsidie krijgen voor opleidingskosten in uw bedrijf!

De regeling ‘Excelleren in Brabant’ biedt de mogelijkheid de helft van de kosten vergoed te krijgen voor vakopleidingen, cursussen of ontwikkelingstrajecten.

Vrijwel alle opleidingen die het ondernemerschap versterken zijn subsidiabel: van een opleiding logistiek manager tot een cursus veilig werken, van een training timemanagement tot een cursus werktuigbouwkunde. Alleen wettelijk, of anderszins, verplichte opleidingen zijn uitgesloten.

Een paar belangrijke regels:

  • Het maximumbedrag is 1.500 euro per werknemer;
  • Per bedrijf kunnen voor maximaal 5 deelnemers de kosten worden vergoed;
  • De regeling geldt voor bedrijven met minder dan 250 werknemers; jaaromzet en balanstotaal mogen niet groter zijn dan respectievelijk 50 miljoen en 43 miljoen euro;
  • Ook voor opleidingen die nu al lopen of binnenkort van start gaan, kunt u subsidie aanvragen als de opleidingen tenminste doorlopen tot na moment van subsidietoekenning;
  • De cursus moet in 2015 worden afgerond;
  • Het aanbod is van kracht zolang de beschikbare middelen toereikend zijn: op=op! Behandeling van de aanvragen gaat in volgorde van binnenkomst.

Excelleren in Brabant is een initiatief van MKB Nederland/MKB Brabant, de BZW en ZLTO en is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De regeling loopt tot 31 december 2015.

Op de website www.excellereninbrabant.nu/faq vindt u meer informatie over de voorwaarden en de wijze waarop u een aanvraag kunt indienen.
Hebt u vragen over het indienen van de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Raisa van Winden, 06 10 97 09 10, RWinden@cinop.nl.

Deel dit artikel

104U kunt dit jaar nog subsidie krijgen voor opleidingskosten in uw bedrijf!https://www.bergeijkseondernemersclub.nl/u-kunt-dit-jaar-nog-subsidie-krijgen-voor-opleidingskosten-in-uw-bedrijf/

Onze leden