vrijdag, 30 september 2022

Review BOC Jaarvergadering

Op woensdag 17 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gecombineerd met een feestelijke nieuwjaarsborrel. Voorzitter Jan Burgmans opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom.

Op de agenda stonden jaarlijks terugkerende onderdelen zoals het financieel verslag en de activiteitenplanning voor komend jaar. Belangrijk aandachtspunt daarbij was dat het bezoek aan Bruns is verplaatst naar woensdag 11 april en het jaarlijkse uitstapje naar vrijdag 22 juni. Bestuursleden Francien Das, Frits Gielen en Roland Knegtmans waren dit jaar aftredend en werden unaniem herkozen. Francien Das maakte bekend dat het bestuur, gezien de vele aanvragen, er dit jaar voor gekozen had om twee maal de jaarlijkse donatie van € 3.000 uit te reiken. De gelukkigen waren Openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel voor de bouw van een nieuwe website en Stichting Werkzin van het Aquinohuis voor de vervanging van hun (afgekeurde) bus.

Tot slot

De verschillende afgevaardigden namens de BOC in POB, KOP en ISK gaven – soms op zeer originele wijze – een toelichting op hun werkzaamheden. Na een mooie afsluitende bespiegeling door voorzitter Jan Burgmans en een gezamenlijke toost, verplaatste iedereen zich naar het café van De Gouden Leeuw om onder het genot van een hapje en een drankje nog even rustig na te praten.

Deel dit artikel

150Review BOC Jaarvergaderinghttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/review-boc-jaarvergadering/

Onze leden