vrijdag, 30 september 2022

Review BOC Jaarvergadering

Op woensdag 15 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gecombineerd met een feestelijke nieuwjaarsborrel. Voorzitter Jan Burgmans opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom.

Op de agenda stonden jaarlijks terugkerende onderdelen zoals de financiële verslagen en de activiteitenplanning voor komend jaar. Bestuursleden Yvonne Bax en Jeroen de Bie waren dit jaar aftredend en herkiesbaar. Zij werden unaniem herkozen. Ook de jaarlijkse BOC donatie van € 3.000,- werd toegekend.

De verschillende afgevaardigden namens de BOC in POB, KOP en ISK gaven een toelichting op hun werkzaamheden. Na een afsluitende persoonlijke evaluatie van het jaar 2019 door voorzitter Jan Burgmans en een gezamenlijke toost, verplaatste iedereen zich naar het café van De Gouden Leeuw om onder het genot van een hapje en een drankje nog even rustig na te praten.

Deel dit artikel

182Review BOC Jaarvergaderinghttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/review-boc-jaarvergadering-3/

Onze leden