donderdag, 19 mei 2022

Bedrijfsbezoek

Voor het jaarprogramma van 2022 zijn de data vastgesteld. De organisatie is nog bezig met de invulling van de activiteit. Nadere informatie volgt te zo spoedig mogelijk.

Onze leden