Platform Ondernemend Bergeijk

Wat doet het POB?

Platform waarin gemeente en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en hét platform voor ondernemers om grotere zaken bespreekbaar te maken. Het overleg met de gemeente vindt 6 keer per jaar plaats.

– zaken die verder reiken dan de eigen bedrijfsvoering

– zaken in het belang voor de hele gemeente

Doelstelling stichting POB:

Het behartigen van de belangen van de in de gemeente Bergeijk gevestigde ondernemersverenigingen alles in de meest ruime genomen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in overleg te treden met overheidsinstanties en andere personen/rechtspersonen zoals bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, gemeentes, provincie en dergelijke.

Vanuit de verschillende bedrijfsverenigingen, Winkelhart Bergeijk en de Horeca vertegenwoordigd 1 afgevaardigde uit het bestuur deze vereniging.

Bestuursleden POB
BOC: Dhr. Jan Burgmans
KHN: Mevr. Yvette van Heugten
OVW: Dhr. Siem van Beek
VOL: Dhr. Wil Daris
WHB: Dhr. Corné Schellekens

Voorzitter:
Dhr. Roland Vereijken

Secretaris/penningmeester:
Mevr. Irma van den Heuvel
Correspondentie-adres: pobsecretariaat@gmail.com

De Bergeijkse Ondernemers Club is lid van Platform Ondernemend Bergeijk.