vrijdag, 30 september 2022

Leveren aan de overheid (aanbesteden)

De overheid verleent veel opdrachten aan ondernemers voor de uitvoering van werken en het leveren van goederen of diensten. Werkt u al regelmatig voor de overheid of zou u dit willen gaan doen? Dan is onderstaande interessant voor u!

Aanbestedingswet
In ons land kennen we de aanbestedingswet. Deze regelt hoe overheden moeten omgaan met de inkoop van werken, leveringen en diensten en houdt rekening met Europese regels.

In de wet zijn verschillende nationale aanbestedingsprocedures beschreven (voor opdrachten boven Europese drempel moet een Europese procedure doorlopen worden). Per opdracht wordt bepaald welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is.
Daarbij wordt in ieder geval naar volgende aspecten gekeken:

  • Omvang van de opdracht
  • Transactiekosten voor de gemeente en de inschrijvers
  • Aantal potentiele inschrijvers
  • Gewenste eindresultaat
  • Complexiteit van de opdracht
  • Type opdracht en het karakter van de markt.

De nieuwe Aanbestedingswet is ingegaan per 1 april 2013. Eén van de doelen van de nieuwe Aanbestedingswet is het bieden van meer kansen voor het MKB. Zo kunnen grote opdrachten in percelen verdeeld worden (zo ontstaan diverse kleinere opdrachten), zodat ook kleinere bedrijven in kunnen schrijven.

Inkoopbureau Bizob
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) is het gezamenlijke inkoopbureau van 18 gemeenten; Bergeijk is daar één van. Bizob ondersteunt deze gemeenten bij het inkopen van werken, producten en diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van riolering, maar ook bijvoorbeeld om opleidingen, drukwerk of re-integratieadvies. Meer informatie vindt u op www.bizob.nl.

TenderNed
TenderNed is het online marktplein voor aanbesteding van de Nederlandse overheid.
Alle openbare aanbestedingen staan op deze website. Ook kan TenderNed gebruikt worden voor onderhandse aanbestedingen. Het aanbestedingsproces kan volledig digitaal verlopen. U kunt online vragen stellen aan de opdrachtgever en uw stukken digitaal indienen.

Met de attenderingsservice kunt u automatisch via e-mail op de hoogte blijven van aanbestedingen. Meer informatie vindt u op www.tenderned.nl.
Hoe kunt u in beeld komen bij de overheid?

1. Aanmelden bij inkoopbureau Bizob
Het gezamenlijke inkoopbureau Bizob krijgt haar opdrachten van de deelnemende gemeenten.
Is er sprake van een onderhandse aanbesteding, dan wordt een aantal bedrijven gevraagd om een offerte uit te brengen. Het is daarom goed als Bizob uw bedrijf kent!
Bizob houdt een bestand bij van bedrijven in de regio. Via www.bizob.nl kunt u uw bedrijf inschrijven (kies voor ‘aanmeldformulier ondernemers’).

2. Aanmelden bij TenderNed
Zoals hierboven al aangegeven, worden alle openbare aanbestedingen vermeld op de website TenderNed. Ook kan TenderNed gebruikt worden voor onderhandse aanbestedingen.
Aanmelden kan via www.tenderned.nl. Registreer u als gebruiker én als onderneming.
Denk aan Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)
Voor veel aanbestedingen wordt een Gedragsverklaring aanbesteden gevraagd (voorheen was dit de Verklaring Omtrent Gedrag, VOG). Het aanvragen van deze verklaring duurt soms 6 tot 8 weken. Zorg er daarom voor dat u deze verklaring al in huis heeft, voordat u zich inschrijft voor een aanbesteding. Een GVA is 2 jaar geldig.

Deel dit artikel

90Leveren aan de overheid (aanbesteden)https://www.bergeijkseondernemersclub.nl/leveren-aan-de-overheid-aanbesteden/

Onze leden