vrijdag, 30 september 2022

Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel

Op woensdag 13 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gecombineerd met een feestelijke nieuwjaarsborrel. Voorzitter Mirjam Broeders opende de vergadering en had een speciaal woord van welkom voor onze nieuwe burgermeester Arinda Callewaert en wethouders Frank van der Meijden en Mathijs Kuijken.

Jeroen de Bie gaf een toelichting bij de financiële cijfers en Francien Das besprak de resultaten van de brainstormsessie die we tijdens de laatste bijeenkomst hebben gehouden. Bestuursleden Yvonne Bax, Jeroen de Bie en Roland Vereijken waren dit jaar aftredend en herkiesbaar, en werden unaniem herkozen voor een periode van drie jaar. Mirjam Broeders stelde zich niet herkiesbaar en nam dus afscheid als voorzitter van de BOC.

Afscheid Mirjam

Mede-bestuurslid Frits Gielen sprak Mirjam uitgebreid toe en bedankte haar namens het bestuur voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren. Tegelijkertijd kondigde Frits met trots aan dat gelukt was een nieuwe capabele voorzitter te vinden in de persoon van Jan Burgmans van Bruns BV. Net als Mirjam destijds, vond ook hij het een hele eer dat hij voor deze positie werd gevraagd. Wij wensen Jan veel succes.

Jaarlijkse donatie

Na de bestuursverkiezing maakte Roland Knegtmans bekend dat de jaarlijkse donatie van € 3.000 dit jaar wordt toegekend aan buurtvereniging De Treurenberg voor het aanschaffen van een opblaasbare pannakooi voor het beach event in Bergeijk: een jaarlijkse terugkerend sportevenement waaraan veel kinderen van Groot Bergeijk meedoen.

Tot slot

Nadat KOP-voorzitter Ben van Gool en POB-voorzitter Roland Vereijken de leden op de hoogte hadden gesteld van de laatste ontwikkelingen binnen hun stichtingen, sloot Mirjam de vergadering op traditionele wijze af met haar nieuwjaarspeech en bedankte iedereen voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Na de toost met champagne verplaatsten de leden zich naar het café van De Gouden Leeuw om onder het genot van een hapje en een drankje nog even rustig na te praten.

Deel dit artikel

114Jaarvergadering en nieuwjaarsborrelhttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/jaarvergadering-en-nieuwjaarsborrel/

Onze leden