maandag, 03 oktober 2022

Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel 2015

Op woensdag 21 januari vond traditioneel de jaarvergadering met nieuwjaarsborrel weer plaats. Belangrijk agendapunt: bestuurssamenstellling. Adriaan Burgmans en Louis Vosters nemen afscheid van het bestuur.

Wat verlaat in de maand januari vond op de 21e de traditionele jaarvergadering met nieuwjaarsborrel weer plaats.

De opkomst was weer zeer tevredenstellend. Bijna 100 leden waren naar De Gouden Leeuw getogen om het nieuwe BOC-jaar mee in te luiden.

Na de gebruikelijke vaste vergader-items volgde het punt bestuursverkiezingen. Dit jaar traden 3 personen af: Adriaan Burgmans, Louis Vosters en Frits Gielen. Adriaan en Louis stelden zich niet meer beschikbaar voor een volgende zittingsperiode van 3 jaar. Van hen werd op passende wijze afscheid genomen met een dankwoord van voorzitter Mirjam Broeders en een bloemetje. Frits Gielen blijft nog een periode zitten om het nieuwe communicatiebeleid van de BOC mee op te zetten en in te richten.

Het is de bestuurlijke wens om in de toekomst meer via de website en mail te gaan communiceren.

Nadat het POB (Roland Vereijken), het KOP (Frank Werst) en ISK (Rob Bierens) hun zegje over de stand van zaken van deze verenigingen hadden gedaan, en de rondvraag geen vragen meer opleverde, hief de voorzitter het glas om een slok te nemen op het nieuwe jaar.

Deel dit artikel

94Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel 2015https://www.bergeijkseondernemersclub.nl/jaarvergadering-en-nieuwjaarsborrel-2015/

Onze leden