vrijdag, 30 september 2022

Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel 2012

Op donderdag 12 januari 2012 vond de jaarvergadering met nieuwjaarsborrel plaats. De reguliere vergadering bestond uit de normale jaarvergaderings-agenda met jaarverslagen, bestuursverkiezing, etc. Aan het einde van deze vergadering hield onze voorzitter Mirjam Broeders haar nieuwjaarstoespraak……

Beste leden van de BOC,

Alvorens het glas te heffen met elkaar op een vooruitstrevend 2012 wil ik nog enkele woorden tot u richten.

We hebben tijdens het jaarverslag en de overige agendapunten teruggeblikt op 2011 en waar we gezamenlijk met de BOC-leden mooie bijeenkomsten en een onvergetelijk uitstapje gehad hebben neemt ook niet weg dat het afgelopen jaar voor veel mensen een moeilijk jaar geweest is. De recessie was en is ook in Bergeijk voelbaar door o.a. de krediet- of eurocrisis en de bezuinigingen van de rijksoverheid. Veel van onze bedrijven zijn actief in de bouw en/of bouwgerelateerd en daar kwam het afgelopen jaar flink de klad in. Woningbouwprojecten komen niet of moeizaam op gang en de er staat op dit moment een record aantal huizen te koop in onze gemeente, kantoorpanden staan te huur en industriegrond is te koop.
Wij als BOC zijn verheigd dat we kunnen melden dat we in 2011 weer gegroeid zijn en nieuwe, jonge ondernemers ook de weg naar de BOC gevonden hebben.

We staan voor de keuze om in deze sobere tijden onszelf in de crisis en negativisme te laten meeslepen of we gaan juist met elkaar actief investeren en we creeren nieuwe samenwerkingsverbanden en overlegstructuren.

Want wat we wel hebben in Bergeijk zijn veel mooie, innovatieve bedrijven en we hebben enorm veel toeleveranciers voor de maakindustrie (denk aan ASML en FEI) . Zoals een krantenbericht kopte: de sterren voor deze maakindustrie staan gunstig en wij kunnen daarvan mee profiteren.
Afgelopen jaar is een kwart van alle Nederlandse innovatiesubsidies terecht gekomen bij bedrijven in ZO-Brabant. In totaal ging er meer dan een miljard euro naar deze regio. Ongetwijfeld dat menigeen van ons daarvan direct, dan wel indirect heeft meegeprofiteerd.
Bedrijven als Philps, ASML, NXP, bedrijven op High Tech Campus zijn enkele namen die geregistreerd staan. Juist nu innoveren maakt dat we de recessie sneller te boven komen.
Laat je dus inspireren en informeren om van de vele subsidies die er zijn mee te profiteren.
We hebben in september het eerste IPC- subsidietraject ‘gevierd’ . Tijdens een fantastisch georganiseerde middag bij de Ploeg konden we kennismaken met de innovaties en hoorden we de zeer positieve ervaringen van onze Bergeijkse, dan wel Kempische collega’s.
Inmiddels bent u alle geïnformeerd om voor het volgende IPC-project in te schrijven en ook voor subsidie in aanmerking te komen. Via de website vinden jullie hierover meer informatie of richt je tot het bestuur of een collega die ervaring heeft, mocht je hier nog vragen over hebben.

Ook zijn we, zoals jullie weten sinds enkele jaren als BOC lid van het Kempisch Ondernemers Platform. Vanuit dit Platform zijn meerder commissies opgericht om te overleggen met collega-ondernemers in de overige Kempen Gemeenten, De Kempen, en dus ook Bergeijk op de kaart te zetten. Onze bescheidenheid als Kempische mens siert ons en tegelijkertijd is het jammer dat we ‘de wereld’ niet meer laten zien van wat we allemaal in huis hebben.
Hier is ook een initiatief opgepakt en om de Kempen op de kaart te krijgen is afgelopen jaar een werkgroep en professionele organisatie bezig geweest met Branding De Kempen. Inmiddels is een logo ontworpen en zal De Kempen meer gezamenlijk gaan optreden en publiciteit zoeken. In het logo vind je het agrarische, het werken en wonen terug en de kleuren vertegenwoordigen aarde, ondernemerschap en het groen. Misschien worden wij ook nog eens ‘zo trots als een Fries’ op onze Kempen!
En last but zeker not least, woonachtig en werkzaam in de Kempen maken we ook deel uit en dragen we bij aan Brainport: Brainport uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld.

Door vanuit de gezamenlijkheid allerlei initiatieven op te pakken zijn we samen sterk en kunnen we elkaar verder helpen.
Zo is bijvoorbeeld het ISK in het leven geroepen, een inkooporganisatie, waarbij wij voordeel kunnen halen als we onze inkoop hier halen. Alle leden van het KOP kunnen hier hun voordeel mee doen.

En ondanks de crisis zijn er toch nog cijfers die ons positief kunnen stemmen. Zo was de totale werkloosheid in Brabant eind november 2011 7% MINDER dan in 2010.
Het werkloosheidspercentage lag in november op 5% in Brabant en het gemiddelde in Nederland is hoger, dus we slagen er toch in om hier iets beter te doen! Voortbordurend op werk en werkgelegenheid ook aandacht voor scholing en werkgelegenheid.
We weten al enkele jaren en gaan het langzaam merken dat onze ‘vakmensen’ op de werkvloer schaarser worden en weinig opvolging krijgen. Aandacht voor technische beroepen is essentieel. Alle brancheverenigingen zijn hiermee aan de slag en ook vanuit de cie. Arbeid en Scholing zijn we met en voor u hierin actief. Middelbare en lagere scholen en het bedrijfsleven maken kennis met elkaar tijdens bezoeken en voorlichting op bedrijven. Het project Kies Kempische Bedrijven is hier een mooi voorbeeld van. Op 9 februari bent u allen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een informatie-avond waar onderwijs en bedrijven elkaar ontmoeten om de contactmomenten die er zijn bij KKB kwalitatief naar een nog hoger plan te tillen. Waar kunnen we nog beter doen, hoe kunnen we nog meer van elkaar leren?
De plannen om een ‘leerportaal’ te ontwikkelen voor de Kempen zijn in vergevorderd stadium en goedgekeurd door bestuur van het KOP.

Ik ban van nature een optimist en kijk graag naar kansen en niet naar beperkingen en samen met mij wil ik jullie uitnodigen vooral te blijven kijken naar wat er hier in Bergeijk, hier in de Kempen en vooral ook hier in de ‘slimste regio’ is.
Samenwerken, elkaar opzoeken, elkaar iets gunnen en vooral ook samen van en met elkaar iets leren. Je kunt terugkijken naar hoe het is geweest en misschien biedt deze sobere tijd juist de mogelijkheid om creativiteit bij u en uw werknemers naar boven te halen, en om bij de woorden van Jos Burgers aan te sluiten: welke koe wil je zijn in de wei en hoe ga je om met schaarste?
Hij heeft menig van ons toch aan het denken gezet en ideeen aan de hand gedaan.
Hoe ga je om met schaarste: neem een voorbeeld aan onze collega Fred Das van Dhatec: hij gaat in het kielzog van het koninklijk huis mee op handelsmissie in Abu Dhabi om de mogelijkheden daar te bekijken en bespreekbaar te maken.
Of je te onderscheiden door een noviteiten-award te winnen zoals Van Zijl deed. Of beweeg mee in de digitale wereld zoals Erik Jansen van Lamp en Licht heeft gedaan. Ook Camping de Paal heeft wederom een fantastische prijs binnengehaald, gefeliciteerd! Dit zijn enkele voorbeelden en hiermee wil ik andere ondernemers uiteraard niet te kort doen! Het zijn allemaal ontwikkelingen die je onderscheiden van de ‘andere koeien’ in de wei.

Wat we ook hebben zijn overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Ik noemde al het KOP, maar laten we veel dichter bij huis het POB niet vergeten. Het Platform Ondernemend Bergeijk waar alle ondernemersverenigingen verenigd zijn samen met ook Toerisme, Horeca en MKB . Gezamenlijk overleg over zaken die belangrijk zijn voor ondernemers, bewoners en recreanten en waarin we samen met de Gemeente overleg hebben. Dit om een nog beter leef- en werkklimaat te creeren in Bergeijk en laten we hierbij vooral ook onze toeristen niet vergeten.
De ondernemersverenigingen in Westerhoven, Riethoven en Luyksgestel zijn net zoals wij nog steeds groeiend en dat betekent dat ondernemers zich willen laten horen, zich willen verenigen om samen nog sterker te staan en nieuwe mogelijkheden en innovatieve kansen te ontwikkelen.
Bundel de krachten!

Wij als bestuur zullen ons ook in 2012 weer volledig inzetten om samen met jullie de juiste dingen te doen, er te zijn, daar waar nodig en er uiteraard ook een gezellig jaar van maken met vele mooie momenten. Wij danken jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en de enthousiaste aanwezigheid tijdens onze bijeenkomsten.
Proost op een gezond en een succesvol, inspirerend, innovatief 2012.

Gezondheid!

Deel dit artikel

60Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel 2012https://www.bergeijkseondernemersclub.nl/jaarvergadering-en-nieuwjaarsborrel-2012/

Onze leden