vrijdag, 30 september 2022

Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel

Op woensdag 18 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gecombineerd met een feestelijke nieuwjaarsborrel. Voorzitter Jan Burgmans opende de vergadering met een speciaal woord van welkom voor burgemeester Arinda Callewaert, wethouders Thomas van Hulsel en Mathijs Kuijken, en secretaris Wim Wouters. Vervolgens stonden we een ogenblik stil bij het overlijden van collega-ondernemer Jan Lemmens.

Op de agenda stonden jaarlijks terugkerende onderdelen zoals het financieel verslag en de activiteitenplanning voor komend jaar. Omdat er dit jaar geen bestuursleden aftredend waren, was er geen bestuursverkiezing. Roland Knegtmans maakte bekend dat de jaarlijkse donatie van € 3.000 dit jaar wordt toegekend aan gemeenschapshuis Terlo voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur. Alle gebruikers van het gemeenschapshuis (waaronder veel verenigingen) kunnen gebruikmaken van deze apparatuur.

Tot slot
De verschillende afgevaardigden namens de BOC in POB, KOP, ISK en IPK gaven een toelichting op hun werkzaamheden en keken vooruit naar toekomstige ontwikkelingen. Na een kort slotwoord door voorzitter Jan Burgmans en een gezamenlijke toost, verplaatste iedereen zich naar het café van De Gouden Leeuw om onder het genot van een hapje en een drankje nog even rustig na te praten.

Deel dit artikel

130Jaarvergadering en nieuwjaarsborrelhttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/jaarvergadering-en-nieuwjaarsborrel-2/

Onze leden