vrijdag, 30 september 2022

Jaarvergadering 2014

15-01-2014

De zaal was gevuld met een kleine 100 BOC-leden, toen voorzitter Mirjam Broeders de microfoon nam om de leden te verwelkomen.

In haar openingswoord belichtte ze kort de agendapunten van deze vergadering.

De ingekomen stukken werden behandeld door secretaresse Yvonne Bax. Jeroen de Bie nam de microfoon over om de financiele stukken te behandelen.

De agendapunten “Jaarprogramma” en “Besteding bedrag goede doel” werden verwoord door Adriaan Burgmans.

De voorzitter kon mededelen dat er dit jaar geen aftredende bestuursleden zijn, maar verzocht de leden alvast mee te denken over 2015, want dan treden 3 langdienende bestuursleden af.

Het agendapunt “Platform Ondernemend Bergeijk” werd behandeld door Roland Vereijken. Hij heeft als voorzitter van dit platform uiteraard de meeste expertise in huis.

Frank Werst is namens de BOC vertegenwoordigd bij het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). De nieuwe KOP-structuur en bezetting van de posities hierbij, werden door hem behandeld.

Rob Bierens vertegenwoordigt Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK) bij de BOC. Hij hield zijn verhaal over de activiteiten van het ISK en de inbreng van de BOC hierin.

De rondvraag bracht geen vragen en zo kon rond de klok van 22.00 uur de voorzitter haar nieuwjaarsrede houden en samen met de aanwezige leden een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.

Deel dit artikel

80Jaarvergadering 2014https://www.bergeijkseondernemersclub.nl/jaarvergadering-2014/

Onze leden