donderdag, 06 oktober 2022

Innoveren in de Brabantse Kempen

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), Stichting InnovatieProject de Kempen (IPK), en het Huis van de Brabantse Kempen (HBK) zijn een onderzoek gestart naar het innovatief vermogen van de Kempische (maak)industrie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Martijn van de Ven, 2e jaars stagiair bij de studie ‘small business & retail management’ aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

Voor het onderzoek is een digitale vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is inmiddels toegezonden aan 110 industriële ondernemers in de Brabantse Kempen.

Het KOP, Stichting IPK en het HBK gaan met de resultaten aan de slag om de Kempische industrie te versterken. Dat doen we door de gegevens anoniem te verwerken in een totaalbeeld voor de Kempische Industrie; een industrieel profiel.

Hoort u ook bij deze doelgroep, maar heeft u géén vragenlijst ontvangen?

Dan kunt u contact opnemen door te mailen/bellen naar het Huis van de Brabantse Kempen:
bhessing@brabantsekempen.eu
013 – 514 4179 / 06 – 5279 4008

Hoort u tot deze groep en heeft u een vragenlijst ontvangen? Dan vragen wij u bij deze om tijd te maken voor het invullen hiervan. Met de resultaten hiervan krijgen wij met elkaar meer inzicht in de bewegingen van de ondernemers in de Kempen.

Deel dit artikel

98Innoveren in de Brabantse Kempenhttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/innoveren-in-de-brabantse-kempen/

Onze leden