zaterdag, 03 december 2022

De lessen van Toon Gerbrands

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 | SCC DE KATTENDANS

De BOC leden werden woensdag 21 september ontvangen in de nieuwe kleine zaal van De Kattedans alwaar Toon Gerbrands als gastspreker was uitgenodigd. Ook enkele leden van zuster ondernemersverenigingen waren aanwezig alsmede enkele gasten van onze eigen leden. De zaal was derhalve goed gevuld.

Voorzitter Erik Jansen opende de avond met één minuut stilte voor het ons ontvallen lid Dirk Kersten Jr. Verder ging hij in op de antwoorden van de enquete die was gehouden tijdens het uitstapje. Een en ander om het programma van de BOC beter te laten aansluiten bij de wensen van de leden.

Daarna was het podium voor Toon Gerbrands. Hij vertelde zijn levensverhaal en de lessen die hij hieruit geleerd had. Dat ging van volleybal – waar hij ooit begon – tot zijn vertrek bij PSV. Het was zelfs een beetje interactief met als belangrijkste les op het einde, dat mensen altijd meer en verder kunnen gaan dan ze in eerste instantie geven. Tenslotte was er nog wat ruimte voor vragen.

Na de afsluiting is er nog lang na geborreld in de nieuwe Kattendans.

Deel dit artikel

9554De lessen van Toon Gerbrandshttps://www.bergeijkseondernemersclub.nl/de-lessen-van-toon-gerbrands/

Onze leden