DEEL DIT BERICHT

KOP_810x200
Duurzame inzetbaarheid logistiek

In de Brainport regio is veel werkgelegenheid en werkgevers hebben moeite om voldoende geschoold personeel te vinden. Als u dit herkent is dit uw kans. Want tegelijkertijd is er een potentieel aanbod. Dit betreft mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en mensen zonder startkwalificatie. Hierbij is sprake

22 jan 2020 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

BOC_Nieuws_810x200
Open Dag Touringcarbedrijf Van Gompel

Op zaterdag 29 februari houdt ons BOC lid Touringcarbedrijf Van Gompel samen met Van Gerwen Munckhof een Open Dag in hun nieuwe pand in Veldhoven. U bent als lid van harte uitgenodigd!

18 jan 2020 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

BOC_Review_Jaarvergadering2020_810x200
Review BOC Jaarvergadering

Op woensdag 15 januari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats, gecombineerd met een feestelijke nieuwjaarsborrel. Voorzitter Jan Burgmans opende de vergadering en heette alle aanwezigen welkom. Op de agenda stonden jaarlijks terugkerende onderdelen zoals de financiële verslagen en de activiteitenplanning voor komend jaar. Bestuursleden Yvonne Bax en Jeroen de Bie waren dit jaar aftredend en herkiesbaar. Zij werden unaniem herkozen.

18 jan 2020 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

POB_Gemeente_Bergeijk_810x200
Bergeijkse Ondernemer van het Jaar.

Vorig jaar zijn Arjan Rijkers en Kees Smolders van Herberg in het Wilde Zwijn en B&B De Vrolijcke Bosmuis uitgeroepen tot Bergeijkse Ondernemers van het jaar 2018. Tijdens het Ondernemerscontact op 17 maart 2020 wordt de opvolger of opvolgster bekendgemaakt. Kent u een ondernemer die u sterk waardeert. Bijvoorbeeld omdat hij of zij erg vernieuwend

2 jan 2020 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

HBK_810x200
Uw bedrijf en mobiliteit: hoe reizen uw medewerkers?

Het Huis van de Brabantse Kempen voert regiobreed een onderzoek uit naar de mobiliteit van de werknemers in de Kempen. Dit onderzoek is van belang om de bereikbaarheid en de mobiliteit in onze Kempenregio de verbeteren. Doelstelling van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de mobiliteit op bedrijfsniveau, bedrijvenparkniveau en op Kempenniveau.

3 dec 2019 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

BOC_Review_Bone_810x200
Bedrijfsbezoek Bone Interieurwerken

Woensdag 13 november togen een kleine 100 BOC leden richting Witrijt. Op uitnodiging van Lia en Henk Bone en hun zonen Stef en Rick werd een bezoek gebracht aan hun bedrijven: Bone Interieurwerken en Bone Solid. Bone bestaat 30 jaar en in combinatie met een open dag voor alle regionale belangstellenden vond dit bedrijfsbezoek plaats.

29 nov 2019 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

KOP_810x200
Belangrijk: mening gevraagd van ondernemers over hun bedrijventerrein!

Kempengemeenten maken werk van toekomstbestendige bedrijventerreinen De Kempen staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Bedrijventerreinen zijn de motor van deze groei. Er komen veel ontwikkelingen op die terreinen af. Denk aan circulaire economie, robotisering, slimmere productieprocessen, efficiëntere logistieke bewegingen en duurzaamheids- en klimaatdoelen. Een gezonde bedrijventerreinenmarkt met voldoende kwalitatief

8 okt 2019 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

BOC_Review_PaulSmit_810x200
Review Paul Smit

“Hij was wel goed hè”, “Zelden zo’n goede spreker gezien”. En nog veel meer van dit soort opmerkingen vielen Paul Smit’s optreden ten deel tijdens de gesprekken in de foyer van De Kattendans na afloop. En het was goed dat zo’n breed ondernemend Bergeijks publiek hiervan getuige mocht zijn. Voor de presentatie van “de meest

19 sep 2019 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

KOP_810x200
Ondernemersprofielen KOP website

Op de website www.hetkop.nl is het KOP bezig om alle profielen van de bij het KOP aangesloten bedrijven zoveel mogelijk aangevuld te krijgen zodat er een mooi platform ontstaat. De mailing voor de 780 contactpersonen is eruit met de bijbehorende uitleg, gebruikersnaam en inlogcode. Het BOC bestuur wil haar leden vragen om zo spoedig mogelijk

5 sep 2019 posted by Frits

DEEL DIT BERICHT

BOC_Review_Uitstapje2019_810x200
Uitstapje naar Baetsen en Toverland

Op vrijdag 14 juni vertrokken we met ruim 100 leden en partners al vroeg vanuit Bergeijk naar Baetsen Recycling in Son, waar we hartelijk werden ontvangen door het personeel van Baetsen met een kopje koffie en gebak. De groep werd in tweeën gesplitst en de eerste groep kreeg een mooie presentatie te horen en te zien

19 jun 2019 posted by Frits