Het Bestuur

Voorzitter
Dhr. Jan Burgmans Bruns BV sinds 13-01-2016
Secretaris
Mevr. Yvonne Bax Bax Metaal BV sinds 16-01-2013
Penningmeester
Dhr. Jeroen de Bie De Bie Brandveiligheid sinds 13-01-2010
Bestuurslid
Dhr. Frits Gielen Gielen Druk Print Webmedia sinds 09-04-1998
Dhr. Roland Knegtmans Knegtmans Advocaten en Mediators sinds 21-01-2015
Dhr. Roland Vereijken Architectenbureau Franken sinds 13-01-2010
Dhr. Bas Franken BoostCreators sinds 16-01-2019

Jan_BurgmansBestuur_Yvonne_Bax_140x140pxBestuur_Jeroen_de_Bie_140x140pxFrits_GielenBestuur_Roland_Vereijken_140x140px Bestuur_Roland_Knegtmans_140x140pxBas_Franken

Bestuursvergaderingen

  • woensdag 28 augustus 2019
  • woensdag 30 oktober 2019
  • woensdag 11 december 2019

 

De vereniging heeft ten doel

Een ”ontmoetingsplaats” te zijn voor alle ondernemers in de gemeente Bergeijk.logo

De contacten tussen ondernemers te bevorderen en tevens ondersteuning te geven aan sociale, culturele en/of maatschappelijke activiteiten en ook aan die op het gebied van de kunst, binnen de gemeente Bergeijk.

Behartiging materiële en immateriële belangen van de gezamenlijke ondernemers en ondernemingen in de gemeente Bergeijk, alles in de ruimste zin.

Een algemene organisatie te zijn, die de waarde van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke opvattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking van haar doelstellingen en die de ontmoeting van deze levensbeschouwelijke- en maatschappelijke opvattingen wil bevorderen.

Open te staan voor ondernemers en ondernemingen die het doel en de grondslag van de vereniging onderschrijven.

Het lidmaatschap is niet bedrijfs- maar persoonsgebonden, dat wil zeggen: het lid kan zich namens het bedrijf niet door een ander persoon laten vertegenwoordigen tijdens bijeenkomsten.

Donaties goed doel

Jaarlijks doneert de BOC een bedrag van € 3000,- aan een goed doel. Een doel dat maatschapplijk/economisch bijdraagt aan een zo groot mogelijke doelgroep in de Bergeijkse gemeenschap.
Aanvragen hiervoor kan men schriftelijk indienen bij de secretaris van onze vereniging:

Mevrouw Yvonne Bax, secretaris BOC
Galgenberg 7
5571 SP  Bergeijk
y.bax@baxmetaal.nl

Het doel van de aanvraag dient concreet en gemotiveerd beschreven te worden.